زوایای تاریخی آیات قرآنی
41 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » پاییز و زمستان 1383 - شماره 19 و 20 »(8 صفحه - از 124 تا 131)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امروزه علم تاریخ، علم مطالعه جوامع گذشته، سیر تحویل و تعامل بخش‏ها و عناصر آن با همدیگر و با دیگر جوامع است. این نوشتار بر آن است براساس چنین تعریفی از علم تاریخ نشان دهد برخی زوایای مفاهیم قرآنی تنها با به کارگیری مطالعات تاریخی، به دست می‏آید و در این زمینه، جایگزینی هم برای مطالعات تاریخی نمی‏توان یافت. قرآن، کتاب مقدس مسلمانان زمانی که نازل می‏شد، تأثیری عمیق بر مخاطبان خود می‏نهاد؛ درونشان را متحول می‏ساخت؛ شوق را در آنان می‏آفرید؛ گاه گریانشان می‏کرد، گاه هراسان و گاه خرسند. قرآن سخنان خداوند با مردمانی بود که بسیاری از ایشان به عنوان مقرّب (دارای رابطه نزدیک با خداوند) شناخته شدند و چه احساسی داشتند مردمان آن زمانی که به زبان خود، به تمام اشارات آن توجه داشتند. به عنوان نمونه بسیاری از جوانان انصاری به عنوان «قاری» شناخته شدند1 و این امر حاکی از انس آنان با سخنان خداوند بود؛ اما قرآن چه تعاملی با آنها داشت که این‏گونه بدان دل بسته بودند؟ آیا مردمان این زمانه نیز هر آنچه مردمان آن عهد، از قرآن می‏فهمیدند، دریافت می‏کنند؟ چه موانعی برای چنین تعاملی وجود دارد و برای رفع آن باید به دنبال چه راهکارهایی بود؟ آیا استفاده از فرهنگ لغت برای فهم واژگان قرآن کافی است؟ دانستن کلیاتی از تاریخ پیامبر چطور؟