تاریخ مباحث نظری در تاریخ؛ بررسی مکاتب تاریخ نگاری انسان گرا و خردگرا
48 بازدید
محل نشر: تاریخ اسلام (دانشگاه باقرالعلوم) » تابستان 1383 - شماره 18 » 24 صفحه - از 173
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از نظر نویسنده دانشجویان تاریخ، نسبت به تاریخِ اندیشه و متفکران غربی بی‏اطلاعند؛ چرا که یا از خواندن متون فلسفی گریزانند و یا با زبان‏های لاتین آشنایی ندارند. از این‏رو ایشان بر آن شده‏اند تا با طرحِ چکیده اندیشه‏های مطرح شده در غرب، امکان مقایسه‏ی اصول و مبانی آن را برای دانشجویانِ تاریخ فراهم آورند. ایشان در کتاب آموزشی که بدین منظور نوشته‏اند، مکاتب تاریخ‏نگاری در غرب را از رنسانس تا عصر جهانی‏سازی مورد بررسی قرار داده و در هر مکتب به اصول نظری، دستاوردها، کاستی‏ها و نمایندگان برجسته‏ی آن پرداخته‏اند. ویژگی عمده‏ی این مجموعه، سادگی، شمول و اختصار آن است و با توجه به آموزشی بودن آن، فاقد ارجاعات است. نویسنده در پایان فهرستی بیش از پنجاه اثرِ لاتین به عنوان منابعِ خود ذکر کرده است. نوشته‏ی حاضر فصلی از کتاب مورد نظر می‏باشد که در آن به مکتب انسان‏گرا (در سده‏ی 15 و 16 میلادی) و مکتب خردگرا (در سده 18 میلادی) اشاره شده است. واژه‏های کلیدی: تاریخ‏نگاری، رنسانس، مکتب انسان‏گرا، مکتب خردگرا...