تاریخ نگاری از عهد جاهلی تا دوره اسلامی
44 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » زمستان 1382 - پیش شماره 4 »(26 صفحه - از 13 تا 38)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
هنوز پس از گذشت چندین سال ، کتاب چهار جلدی، التاریخ العربی و المورخون، اثر شاکر مصطفی به عنوان یکی از مراجع عمده برای محققان رشته تاریخ به شمار می آید. بنا به گفته خودش، این اثر پس از جمع آوریِ حدود پانزده هزار فیش که طی سالیان طولانی گردآوری شده بود تدوین گردید. شکل گیری تاریخ نگاری در دوره اسلامیو در شرق از اوایل سده چهارم تا نیمه سده هفتم، تاریخ نگاری در دوره مملوکی، مغولی و ترکمانی و نیز تاریخ نگاری در دوره عثمانی، از جمله مباحثی است که هر یک در چندین فصل بررسی شده اند و می توان از این اثر به عنوان کتاب شناسی میراث تاریخی یاد کرد. دکتر شاکر مصطفی از استادان مصری رشته تاریخ، آثار دیگری را نیز تالیف نموده اند که از این میان می توان به المدن فی الاسلام، موسوعة دول العالم الاسلامی و رجالها، الدلیل فی تاریخ العربی الاسلامی، الاندلس فی التاریخ، مدینة للعلم آل قدامه و الصالحیة و نیز صلاح الدین، الفارس المجاهد و الملک المفتری علیه اشاره کرد. آنچه اکنون پیش روی شماست ترجمه بخش هایی از جلد نخست کتاب التاریخ العربی والمورخون تحت عنوان الوعی التاریخی و عوامل ظهور التاریخ است.....