میراث سیاسی: میراث سیاسی مسلمانان (2) نقد روش شناختی مطالعات سیاسی معاصر
44 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » پاییز 1381 - شماره 19 »(12 صفحه - از 239 تا 250)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نصر محمد عارف در کتاب فی مصادر التراث السیاسی الاسلامی، با بررسی مطالعات اخیر درباره سیاست در اسلام متوجه شده است که مؤلفان در این حوزه، هر کدام حداکثر به شش درصد منابع و میراث سیاسی در اسلام مراجعه کرده‏اند؛ از این رو با رهیافتی انتقادی به عدم رعایت اصلِ «نخستْ استقرا، سپس تعمیم و نتیجه‏گیری»، نتایج به دست آمده از این مطالعات را زیر سؤال برده است. او در فصل اول از بخش اول کتاب میزان استناد مطالعات معاصر به منابع میراث سیاسی را مورد ارزیابی قرار داده و در فصل دوم آن به بیان اصول و پیش فرض‏هایی پرداخته که موجب غفلت محققان از اصلِ مورد اشاره شده است. در فصل سوم از این بخش که اکنون در اختیار شماست، وی به ارائه قواعد روش شناختی لازم برای مطالعه میراث سیاسی پرداخته است. کتاب‏شناسی میراث سیاسی اسلام مجموعه قابل ملاحظه‏ای است که در بخش دوم کتاب آمده و در شماره‏های آتی درج می‏شود. این اثر در سال 1994 از سوی «المعهد العالمی للفکر الاسلامی قاهره» منتشر شده و جایزه کتاب سال مصر را کسب کرده است...