میراث سیاسی: میراث سیاسی مسلمانان (قسمت پایانی) کتابشناسی میراث سیاسی از سده دهم تا دوره معاصر
35 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » پاییز 1382 - شماره 23 »(36 صفحه - از 201 تا 236)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی