تاریخ نگاری ساختار گرا
38 بازدید
محل نشر: نامه تاریخ پژوهان » تابستان 1385 - شماره 6 »(10 صفحه - از 36 تا 45)
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ساختارگرایی که از سال‌های شصت سده بیستم فعالیت خود را آغاز کرده بود،عصر طلایی خود را در سال‌های هفتاد سپری کرد.این مکتب بر بسیاری از حوزه‌های دانش تأثیر خود را نهاد و بر تاریخ‌نگاری این‌ دوره نیز سایه افکند،به‌گونه‌ای که مقاله‌های مجله تاریخی آنال،رنگ و بوی مباحث ساختاری به خود گرفت.در این مقاله،نویسنده به دنبال معرفی این نوع از تاریخ‌نگاری است.وی پس از معرفی‌ شخصیت‌های برجسته ساختارگرا،زمینه‌های سیاسی-اجتماعی و علمی شکل‌گیری این مکتب را یادآور شده،سپس سیر تکوین آن را دنبال کرده است.هم‌چنین نویسنده،مؤلفه‌های اصلی ساختارگرایی و پیوند آن را با تاریخ‌نگاری به بحث می‌نشیند و از مفاهیم اصلی آن،سخن می‌گوید و سپس کاستی‌ها و آسیب‌های آن را می‌شمارد. کلیدواژه ها : ساختار گرایی ،تاریخ‌نگاری ساختارگرا ،سوسور ،استراوس و روش‌شناسی