نقد درونی و بیرونی گزارش های طبری از داستان غرانیق
38 بازدید
محل نشر: تاریخ اسلام » بهار و تابستان 1389 - شماره های 41 و 42 (20 صفحه - از 7 تا 26)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی