منابع و آثار سیاسی اسلامی و نقد روش شناختی مطالعات معاصر
41 بازدید
ناشر: نشر نی
نقش: مترجم
شابک: 964-312-768-0
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی